>Galeria
 

Budowy

  ●Inwestycja Starostwa Powiatowego w Goleniowie - budowa placówki
   opiekuńczo-wychowawczej składającej się z dwóch budynków zamieszkania

   zbiorowego w Goleniowie (Domy Dziecka) przy ulicy Wolińskiej

  ●Inwestycja Starostwa Powiatowego w Goleniowie - budowa dwóch domów

   zamieszkania zbiorowego wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym w

   Nowogardzie przy ulicy Jana Pawła II

   Inwestycja Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

   Intelektualną, Ruchową i Autyzmem w Radowie Wielkim - Budowa budynku

   oświatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

   w Radowie Wielkim Nr 11

   Inwestycja Gminy Łobez - budowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie

   Inwestycje prywatne - budownictwo jednorodzinne

 

Termomodernizacje

 

   ● Inwestycja Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie – termoizolacja
    ścian hali nr1 budynku magazynowego ARM w Resku

   ● Inwestycja Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Szczecinie – roboty
    budowlano-konserwacyjne budynku koszarowego JW w Świdwinie  

   Inwestycja Starostwa Powiatowego w Goleniowie - Termomodernizacja budynku 

   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wNowogardzie przy ulicy Ks.J. Poniatowskiego 21

   Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej "Dąb" w Węgorzynie - Termomodernizacja

   budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Os. 40-lecia PRL w Węgorzynie

   Inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej "Nieruchomość" w Węgorzynie -

    Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Os. 40-lecia PRL

    w Węgorzynie

   Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy B.Prusa 20-22-24-26 w Resku -

    Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego

    w Resku przy ul. B. Prusa 20-22-24-26

   Inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej "Wichrowe Wzgórze" w Resku -

    Termomodernizacja trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy

    ul. B.Prusa i M.Buczka w Resku

   Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej "Jodełka" w Nowogardzie - Docieplenie

    budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nowogardzie przy ul. 15-go Lutego w

    Nowogardzie

 

Remonty

   Inwestycja Starostwa Powiatowego w Goleniowie - Przebudowa pomieszczeń

   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie dla potrzeb Szkoły Muzycznej

   Inwestycja Gminy Łobez - Remont kaplicy cmentarnej w Łobzie z wyminą pokrycia

    dachowego

   Inwestycja Gminy Łobez - Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie

    przy ul. Mickiewicza 11

   Inwestycja Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Remont Komendy Miejskiej

    Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11

   Inwestycja Gminy Łobez - Remont Świetlicy wiejskiej w Wysiedlu

   Inwestycja Gminy Węgorzyno - Remont OSP w Zwierzynku

   Inwestycja Starostwa Powiatowego w Łobzie - Remont i adaptacja budynku dla

    potrzeb Urzędu Skarbowego Łobzie